Uitgaande van de hulpvraag van de client maak ik gebruik van verschillende therapievormen o.a  de  systeemtherapie, contextuele therapie, cognitieve gedragstherapie, psychoeducatieve therapie ,ACT - acceptatie en committment training, individueel psychologisch coaching (adleriaans).

Vanuit een  inventarisatie  en ordening van uw ervaren angsten, negatieve gevoelens, emoties, stemmingen en dilemmas wordt een behandelplan geformuleerd waarna het therapieproces in gang gezet kan worden.

Individuele psychische klachten vinden vaak hun oorzaak in irreele overtuigingen en gedachten betreffende zichzelf, de ander of de omgeving waarin men leeft. Het denken beinvloedt dan in in sterke mate het gevoelsleven en kan angst, depressieve stemmingen geirriteerdheid en gedrag ten nadele van zichzelf veroorzaken.Klachten en problemen kunnen het dagelijks functioneren zodanig belemmeren dat men niet het leven kan leiden zoals men dit graag zou willen.   

Behandeling van volgende klachten:

 • angstklachten/dwangklachten 
 • depressieve klachten, ouderdomsdepressie 
 • relatieproblemen 
 • stemmingsstoornissen 
 • posttraumatische stressstoornis 
 • Burn-out 
 • Rouwverwerking 
 • Problemen op de werkplek 
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Perfectionisme


Voor verdere informatie of het maken van een afspraak :

tel.   0031- 43-3060985 

of    mae.therapie@gmail.com 

 • Annette Schneider   
 • 6291 CG Vaals
 • Bosstraat 51


Er is  een eerste orientatie gesprek waarna wij beslissen verder te gaan of dat een advies voor een andere behandeling  doeltreffender lijkt.


Vergoedingen zijn mogelijk:

Vanuit de AWBZ binnen mijn samenwerkingsverband met 1np (professionals in de geestelijke gezondheidszorg) met verwijsbrief van de dokter.

Aanvullende Verzekering (geen verwijsbrief nodig)