Psychotherapie 

>  individuele therapie

>  relatie / gezinstherapie 

>  coaching


Annette Schneider 


Mijn behandeling richt zich zowel op de individuele problematiek van de client als ook op de intermenselijke emotionele verbindingen zoals deze gerealiseerd zijn in relatie, gezin, werk of andere sociale leefsituaties.Vaak zijn het niet productieve gedragspatronen waardoor psychische klachten of probleem veroorzakend gedrag ontstaat of in stand gehouden wordt .

De individuele problematiek wordt tevens gezien binnen de samenhang van de wisselwerking tussen de client en zijn sociale leef / werk omgeving .Uitgangspunt: Een probleem of klacht staat nooit op zichzelf, omgevingsfactoren zoals religie, buurt, cultuur etc spelen een rol en hebben invloed op iemands leefsituatie  Evenals onverwerkte pijn vanuit een individueel levensverhaal kan doorwerken in partner of familierelaties, kunnen ook voor de client belangrijke of dramatische gebeurtenissen in heden of verleden een impact op levensloop of gevoelsleven hebben en daardoor een positieve toekomstvisie verhinderen. 

In relatietherapie kan het vertrekpunt zeer divers zijn.Sommige partners verharren in eindeloze ruzies ,andere hebben nooit ruzie en leven aan elkaar voorbij. Verpakte pijn (vreemdgaan of kwetsende uitspraken) kan ook een rol spelen waardoor een samen verder onmogelijk lijkt.De therapeutische focus ligt op effectieve communicatie, wederzijds respect, acceptatie en het  bereid zijn tot het invullen van gemeenschappelijke waarden met ruimte voor eigen en gemeenschappelijke dromen en doelstellingen.
Geregistreerd bij:

nvrg.nl Nederlandse vereniging voor Relatie-en gezinstherapie

nvpa.nl BeroepsverenigingNederlands verbond voor psychologen, pedagogen en psychosociaal therapeuten

1np.nl Professionals in de geestelijke gezondheidszorg


Ik ben gebonden aan een beroepscode aangaande rechten en plichten omtrent de ethische regels die het beroeps handelen betreffen en gehouden aan de regels van het klacht en tuchtrecht binnen de verenigingen waar ik geregistreerd ben.