Relatietheraoie Vaals - Aachen

relatietherapie           

gezinstherapie    

individuele therapie  

                

Mijn behandeling richt zich zowel op de individuele problematiek als op de intermenselijke emotionele verbindingen zoals die gerealiseerd zijn in gezin, relatie, werk of andere sociale contexten. 

Vaak zijn het niet productieve interactionele patronen waardoor psychische klachten of probleem veroorzakend gedrag ontstaat of in stand gehouden wordt. 

Afhankelijk van de hulpvraag maak ik gebruik van interventies vanuit verschillende psychotherapeutische invalshoeken. 

Behandeling is voor mij tevens een zoektocht in samenwerking van therapeut en client. Bij paar conflicten hebben zich aspecten van de emotiegerichte relatietherapie gebaseerd op de hechtingstheorie als toegevoegde waarde bewezen. 

Individuele psychische klachten vinden vaak hun oorzaak in irreele overtuigingen en gedachten betreffende zichzelf de ander of de omgeving waarin men leeft. 

Het denken beinvloedt dan in sterke mate het gevoelsleven en veroorzaakt angst, depressieve stemmingen, geirriteerdheid, gedrag ten nadele van zichzelf etc.

Door het ontwikkelen van inzicht omtrent het eigen zelfbeeld en een reflectie op de daaraan gekoppelde gedachten en overtuigingen bestaat de mogelijkheid in een verder proces niet realistische en onvoordelige gedachten te inventariseren en deze te wijzigen in reele en adequate gedachten en standpunten.

Verder kunnen belangrijke of dramatische gebeurtenissen in heden of verleden een sterke impact op levensloop en  gevoelsleven hebben en daardoor een positieve toekomstvisie verhinderen. 

Evenals onverwerkte pijn vanuit een individueel levensverhaal kan doorwerken in partner en familierelaties.

Het uitgangspunt is de actuele situatie en de doelstelling van de client.


M. A. E. Schneider - Sniekers   

NL - 6291 CG Vaals    

Bosstraat 51       


Tel. 0031 - 43 - 3060985

e-mail: mae.therapie@gmail.com Geregistreerd bij:  

www.nvrg.nl    Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie

www.nvpa.nl   Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor psychologen, psychosociaal therapeuten en agogen

www.1nP.nl     Professionals in de geestelijke gezondheidszorg